Názvosloví organických sloučenin [http://organika.gfxs.cz/]

Registrujte se

Jaké možnosti nabízí systém vyučujícím?
Registrovaní učitelé mají v rámci systému zřízen svůj uživatelský účet. Po přihlášení ke svému účtu se jim rozšíří nabídka možných akcí o stažení pouze jim přístupných dokumentů a vytváření písemných prací pro své studenty.
Jak se vytváří písemky a jak vypadají?
Pro vytváření písemek slouží celá jedna sekce na kterou se přihlášení vyučující dostanou pomocí tlačítka v hlavním menu stránek. Takto se dostanou na správu již vytvořených písemek (systém si vzniklé testy uloží a uživatelé se k nim mohou později vracet). Pro zrod nové písemky je potřeba vyplnit několik dotazů – především kolik příkladů má písemka obsahovat a z které oblasti sloučenin mají být. Na základě těchto požadavků vygeneruje webová aplikace příslušný test. Učitelé si potom stáhnou odděleně zadání a řešení ve formátu PDF.
Lze ještě větší měrou ovlivnit obsah písemné práce?
V případě, že se některé příklady v písemce vyučujícímu nezamlouvají nebo jen chce změnit počet příkladů či jiné drobné detaily, může si svou písemnou práci upravit k obrazu svému. Mezi základní schopnosti editoru písemek patří změna pořadí příkladů ve kterém jsou uváděny, náhrada sloučeniny v zadání za jinou, případně její prostý výmaz, nebo naopak přidání nového příkladu.
Musím si všechny své písemky vytvářet sám, nebo jsou k dispozici již připravené testy?
Ačkoli je vytvoření písemky prakticky dílem okamžiku, nabízí se i možnost využívat písemky ostatních uživatelů. Každá písemná práce může totiž být buďto soukromá, nebo veřejná. „Veřejnou“ písemku si mohou ostatní registrovaní učitelé prohlížet, tisknout si její zadání i řešení, ale nemohou ji jakkoli pozměňovat. Pokud by ovšem chtěli danou písemku jemně doladit, smí ji tzv. převzít – tedy vytvořit přesnou kopii oné písemky, která ale bude patřit jim.
Jak se stanu registrovaným učitelem?
O svůj uživatelný účet požádejte administrátora systému. V zájmu větší nabídky sloučenin pro tvorbu písemek bylo rozhodnuto, že zřízení účtu vyučujícího bude podmíněno malou pomocí od žadatelů. Ke své žádosti proto prosím přiložte náčrt pěti sloučenin z libovolné oblasti (třeba i každý z jiné) nejlépe i s doporučenými názvy. Pro tvorbu náčrtků doporučuji použít program ChemSketch, nepohrdnu ale ani naskenovaným rukopisem. Po splnění podmínek vám bude vytvořen uživatelský účet.
312761 návštěv (2 online)Uživatel nepřihlášen (Přihlásit se)© 2006 Martin Klejch